Av.Gülbeyhan Saylağ Bayram Toplumsal sorunları irdeledi ve çözüm önerileri sundu

Ağustos 17, 2016, 8:35 pm 2.823 izlenme

Boşanma davalarında  çocuğun anne ve babası ile şahsi ilişki kurmasında sorunlar ve çözüm  önerileri

Boşanma davaları esnasında ve dava sonunda belki de dağılan ailenin en çok yıprananı çocuktur. Çocuğun boşanma davası sırasında yıpratılmamasına başta anne ve babalar özen göstermeli hukuk sisteminin eksikliklerin giderilip yıllardır süregelen hatalara son verilmesine uygulamada  görev alan hukukçular  da önayak olmalıdır.

Meslek hayatım boyunca boşanma davalarında tanık olduğum en büyük sorun çocuğun boşanma süreci ve sonrasındaki durumu ve özellikle şahsi ilişki kurulması esnasında yaşanan sorunlardır.

Boşanma davaları süresince ve boşandıktan sonra velayet kendisinde olmayan anne veya babanın çocuğu ile kişisel ilişki kurmak maksadı ile görüşmesi kişiler problem yaratmadan boşanmış

ise çocuk için sıkıntı yaratılmadan görüşme sağlanır ki  boşanma davalarının büyük bir kısmı problemlidir  bu problem velayet kendisinde olmayanın çocuk ile kişisel ilişki kurmasına da yansır

ailenin dağılması ile büyük sorunlar yaşayan çocuk için kişisel ilişki de sorun haline gelir.

Dava esnasında geçici velayet, dava bittikten sonra ise velayet kendisinde olmayan taraf çocuk ile şahsi ilişki kurmak amacı ile haciz yoluna başvurur. Boşanan ve velayeti kendisinde olmayan eş düzenlenen haciz tutanağı ile çocuğunu görebilmektedir. Bu tutanakta borç kısmına çocuğun teslimi yazılmaktadır. Çocuğunun velayeti boşanan eşte kalan anne veya baba icra müdürlüğüne

yolluk , araç ve uzman ücreti yatırması gerekmektedir. Bu da parası olmayanın çocuğunu görememesi anlamına gelmektedir. Gerçi baroların adli yardım büroları kısmen de olsa bu maddi sorunu çözse de

bu yeterli değildir, üstelik burada sadece maddi sorun da yoktur. Çocuğun ve tarafların ruh sağlığının

bozulmasına ve çocukta kişilik problemleri  meydana gelmesine sebep olmaktadır.

Haciz tutanağında anne ve baba borçlu veya alacaklı iken borç miktarı kısmında ise “çocuk teslimi” yani çocuk vardır ve çocuk adeta bir mal gibi bir taraftan diğerine teslim edilmektedir. Haciz esnasında anne ve babanın ve hatta varsa diğer aile büyüklerinin tartışmaları ve çocuğun buna tanık olması olayın diğer üzücü yanıdır.

İşte burada sıkıntıya sebep olan durum bir çocuğun anne veya babası ile ilişki kurmasının

İcra İflas Kanunu yolu ile düzenlenmesidir. Çocuk ile şahsi ilişki kurulması anne ve babaya teslimi

İcra İflas Kanunundan çıkartılarak Medeni Kanun da boşanma ile ilgili hükümler bölümünde yerini

almalıdır. Düzenlenmenin yapılacağı bir diğer yer ise Ailenin Korunması ile ilgili yasadır.

Bu yasaların uygulama yeri ise Aile Mahkemeleridir, dava devamı esnasında boşanma davası üzerinden bitimi durumunda da boşanma davasının yapıldığı yer mahkemesinde açılacak dosya ile

çocuğun geçici velayet ya da velayeti kendisinde olan eşin pedagog huzurunda çocuğu teslim etmelidir. Çocuk velayeti kendisinde olan eş tarafından gönül rızası ile gösterilmiyorsa mahkemenin

telefon yahut koruma tedbiri şeklinde ihtarı ile çocuk teslimi pedagog huzurunda ve aile mahkemesinin gözetimindeki teslim merkezinde teslimi sağlanmalıdır.  Bu görüşmeler esnasında

velayet kendisinde olmayan tarafta sorunlar tespit ediliyorsa bir dönem çocuk teslimi askıya alınmalıdır. Velayet kendisinde olan tarafta sorun var ise gerekirse velayet ondan alınmalıdır.

Bu arada velayet kendisinde olan tarafın ihtarlara uymaması ve çocuğu teslim etmemesi

durumunda koruma tedbirlerine başvurulmalıdır. Bunun yanında  velayet kendisinde olmayan anne babanın da çocuk ile şahsi ilişki kurması onun keyfine bırakılmamalı ona da sorumluluk yüklenmelidir. Keyfi bir şekilde çocuğu görmeyen çocukla şahsi ilişki kurmayan anne babaya da  aynı koruma tedbirleri uygulanmalıdır.

Aile mahkemeleri boşanmaya karar verirken sadece iki kişinin boşanmasına karar vermeyip bu karardan çocukların da etkileneceğini gözetilerek karar verilmelidir. Mahkemelerimizde ne yazıkki çocuğun velayetini verilmesi ve velayet verilmeyene ise şahsi ilişki kurulması anne  ve babalara bir hak gibi verilmektedir. Oysa bu davanın sonucundan en çok etkilenen çocuktur bu sebeple velayet ve şahsi ilişki ile ilgili kısım hükme bağlanırken çocuğun hakkı olarak kurulmalı boşanan taraflara ise velayet kendisinde olan ve olmayana sorumluluk verilmeli, bu sorumluluğun yerine getiriliş biçimi ve yerine getirilmemesi durumunda alınacak önlem ve koruma tedbirleri açıkça kaleme alınmalıdır.

Boşanma davalarında karar verilirken salt anne ve babalar için değil çocuklar içinde karar verildiği gözden kaçırılmamalıdır.

Özetle bir boşanma davası esnasında ne velayet onda olan anne ve babanın çocuğu göstermeme nede velayet kendisinde olmayan anne babanın çocuğu görmeme ya da canı istediğinde

görme keyfiyeti bulunmalıdır. Yürütülecek hukuki süreç çocuktan ari tutulacak çocuk sadece şahsi ilişki kuracaktır. Böylelikle çocuk boşanma sürecini en az zararla atlatacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Aile Mahkemeleri işbirliği ile yürütülecek teslim işlemi ile çocuğun teslim esnasında uğradığı sorunlar ortadan kaldırılmış olacaktır.

Boşanma davalarının en büyük mağdurları olan çocukların bunu en az zarar ile atlatmaları sağlanmalıdır. Boşanma sebebi ile çekilen sıkıntı çocuğun aile kuramamasına ya da kuracağı ailede sıkıntılar yaşamasına sebep olacaktır. Boşanma davası sırasında ve sonrasında çocukların en az zarar

görmesini sağlamak anne ve babalar kadar kanun koyucunun ve kanunu uygulayanın da görevi olup

başta da belirtildiği gibi uygulayıcıların önayak olması ile gerekli değişiklikler kanun koyucularca yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki sorunlu çocuk sorunlu aileye, sorunlu aile sorunlu bir topluma dönüşmektedir. Sorunlu çocuklar farklı gruplarda ailede kaybettikleri sevgi ve şefkati arayarak kendileri ve toplum için birer felaket haline gelmektedirler.11130089_1102777703071446_8832566618354851212_n

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

KÖŞE YAZILARI

Güney Türkistan yardım bekliyor

ERHAN ÖZTUNÇ

COVİD 19 NEDİR?,NE DEĞİLDİR?

DR.İRFAN SUMRU

Mutlu yorgunluklar ve Yürek dolusu Teşekkürler..

ERHAN ÖZTUNÇ

BENZER HABERLER