Bugün, 31 Mart – Azerbaycan Türk’ünün Soykırım Günüdür.

Mart 30, 2016, 11:53 pm 2.850 izlenme

Soykırım olayından 98 yıl geçti.
Öyle ki, 1918 yılı 30 Mart ve 3 Nisan tarihleri ​​arasında Bakü’de ve Bakü quberniyasının çeşitli bölgelerinde, ayrıca Şamahı, Guba, Haçmaz, Lenkeran, Hacıqabul, Salyan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer bölgelerde Bakü Sovyeti ve Taşnak Ermeni silahlı desteleri azerbaycanlılara karşı soykırım töredibler. Resmi kaynaklara göre, soykırım sonucu 12 bine yakın Azerbaycan Türk’ü öldürüldü, on binlerce insan kayıp.
1988 yılında Ermeniler tarafından Azerbaycan halkına karşı işlenmiş sabotaj katliamlar sonucunda Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ toprakları, aynı zamanda ona bitişik 7 rayonu işgal edildi, böylece ülkemizin yüzde 20 arazisi işgal edildi, yüz binlerce soydaşımız mülteci durumuna düştü.
Bu kanlı faciaların daha vahim olan 1918 yılının 31 Mart tarihinde Azerilere karşı işlenen soykırım olaylarıdır. Rusya’da 1917 yılı Şubat ve Ekim çevrilişlərindən ustalıkla kullanan Ermeniler kendi iddialarını Bolşevik bayrağı altında gerçekleştirmeyi nail olmuşlar. 1918 yılının Mart ayından itibaren Bakü Komünü tarafından əksinqilabçı unsurlarla mücadele sloganı altında Bakı quberniyasını azerbaycanlılardan temizlemek amacı güden menfur planın uygulanmasını başlandı.
Mart katliamları sırasında Ermeniler çok eski binaları, tarihi anıtlar, özellikle ziyaretgahları, dünya mimarisinin incilerinden sayılan İsmailiyye binasını top ateşine tutarak dağıdıblar. Hazar denizinde yerleştirilmiş askeri donanmanın açtığı ateş sonucu Cuma ve Tezepir camilerinin minareleri ağır zede aldı. Taşnak çeteleri karvansarada vahşice öldürdükleri insanların cesetlerini ele orada yakmışlar.
Zaqafqaziyanın sovetləşməsindən kendi çirkin amaçları için kullanan Ermeniler, 1920 yılında Zengezuru ve Azerbaycan’ın diğer topraklarını Ermenistan SSC’nin toprakları ilan etti. Sonraki dönemde bu bölgelerdeki Azerilerin sürgün edilmesi politikasını daha da genişletmek amacıyla yeni araçlara başvurdu. Bunun için onlar SSCB Bakanlar Kurulunun 23 Aralık 1947 tarihli “Ermenistan SSC den kolxozçuların ve başka Azerbaycanlı nüfusun Azerbaycan SSC’nin Kür-Araz ovasına aktarılması hakkında” özel karar ve bu çerçevede 1948-1953 yıllarında Azerilerin kendi tarihi topraklarından toplu şekilde deportasiyasına devlet düzeyinde başarılı olmuşlardır.
1919 ve 1920 yılı Mart ayının 31-i iki kez Azerbaycan Halk Cumhuriyeti tarafından ulusal yas günü olarak kaydedildi. Azerbaycan bağımsızlık kazandıktan sonra halkın tarihi geçmişinin objektif manzarasını oluşturma imkanı elde edildi. Milli lider Haydar Aliyev’in imzaladığı “Azerbaycanlıların soykırımı hakkında” 26 Mart 1998 tarihli fermanda bu olaylara siyasi değer verildi ve Azerilerin Ermeniler tarafından soykırıma uğraması ilk kez resmi olarak beyan edildi. 31 Mart – Azerbaycanlıların Soykırım Günü her yıl ülkemizde devlet seviyesinde kaydedildi. Tesadüfi deyil ki, bu süreç sonraki aşamada Azerbaycan’ın dış politikasının temel yönlerinden biri olarak belirlendi.
Haydar Aliyev Vakfı desteği ile gerçekleştirilen kampanya dünyanın birçok şehirlerini kapsayan etmekle Azerbaycan’ın yurtdışındaki 50’ye yakın diplomatik temsilciliğini ve diaspora kuruluşlarını da sürece dahil etti. Vakfın hazırladığı ve yayınladığı kitap ve kitapçıklar, Hocalı soykırımını yansıtan fotoğraflar muteber kurumlarda hazırlanan törenlerde bir daha yabancı ülke vatandaşlarının dikkatini Azerbaycan halkının faciasına, Ermenilerin ise vandalizminə yöneltip. Vakfın yayınladığı “Karabağ gerçekleri” koleksiyonu Azerbaycan gerçeklerini tüm dünyaya tanıttı.
“Hocalı’ya adalet” kampanyası ise Azerbaycan gençliğinin Karabağ gerçeklerini, sorunun çözümüne ülkemizin adil tutumunu ve Hocalı soykırımını tüm ayrıntıları ile dünya kamuoyunun dikkatine sunmak açısından çağdaş tarihimizin önemli aşama oldu. Haydar Aliyev Vakfı hazırladığı Azerbaycan internet portalı ise Ermenilerin yüzyıllar boyunca halkımıza karşı yürüttüğü soykırımı politikasını daha mükemmel şekilde uluslararası düzeyde sunuyor. 6 bin sayfadan oluşan portalda ülkemiz hakkında, Dağlık Karabağ sorununun tarihi hakkında gerekli bilgileri elde etmek mümkündür.
Son dönemde Kuba’da 1918 olayları sırasında Ermenilerin yaptıkları kitlesel insan qetllerini aşkarlayan gerçekler ortaya çıkarıldı. Bulunan sayısız insan kemikleri bu katliamlar sırasında Ermeni vandalizmini doğrulayan görsel delillerdir. Bu bölgede on binlerce insanın katledilmesinin kanıtı olarak ve onların anısına saygı belirtisi olarak Guba Soykırımı Memorial Kompleksi kuruldu. Azerbaycan Askeri Savcılığının biraz önce açılmış Memorial Soykırımı Müzesi de Azerbaycan’ın tarihi gerçeğinin, Ermeni milliyetçileri tarafından halkımıza karşı gerçekleştirilen katliamların, katliamların dünya kamuoyuna iletilmesinde önemli hale.Haber:Yenimüsavat Gazetesi

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

KÖŞE YAZILARI

Güney Türkistan yardım bekliyor

ERHAN ÖZTUNÇ

COVİD 19 NEDİR?,NE DEĞİLDİR?

DR.İRFAN SUMRU

Mutlu yorgunluklar ve Yürek dolusu Teşekkürler..

ERHAN ÖZTUNÇ

BENZER HABERLER