İstanbul Ahde Vefa 78 Derneği tarafından gerçekleştirilen  “2.Türk Dünyası İstişare Kurultayı Sapanca buluşması sonuç bildirgesi yayınlandı..

Ağustos 11, 2018, 11:21 pm 2.202 izlenme

İstanbul Ahde Vefa 78 Derneği tarafından gerçekleştirilen  “2.Türk Dünyası İstişare Kurultayı Sapanca buluşması sonuç bildirgesi yayınlandı.. 

Sapanca Yanıkköy Cevizli mesiresinde gerçekleşen 2.Türk Dünyası İstişare Kurultayı Sapanca buluşmasında Türk Devlet ve Topluluklarından katılım sağlayan Şair,Gazeteci,Yazar,Akademisyen ve Siyasilerin yaptıkları konuşmalarda divan üyeleri tarafından tutulan notlar ve değerlendirmeler sonucunda Divan üyesi Yrd.Doç.Dr.Nurhan Toğuç tarafından kaleme alınan sonuç bildirgesi tekrar Divan üyeleri ile paylaşılmış ve bu gün itibari ile Kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Yine Konuşmacıların ve Divan üyelerinin yaptıkları konuşmalar,Sonuç bildirgesi  ve Kurultaya bir sebeple katılamayan bir kısım Akademisyen ve Gazetecilerin tespitlerinin de yer alacağı Dergi/ Kitap haline dönüştürülerek Türk Yurtları yöneticileri ile paylaşılmasına karar verilmiştir..

İstanbul Ahde Vefa 78 Derneği, Sonuç bildirgesine destek sağlamak amacı ile önceki yıllarda Ahmet Bican Ercilasun Hoca tarafından hazırlanan 2.Baskısı Kültür Bakanlığı tarafından 1989 yılında yapılan Örneklerle Bu Günkü Türk Alfabeleri adlı eserin yeniden baskısı yaptırılarak Türk Yurtlarında Müşterek dil eğitiminin hızlanmasına katkı sağlamak,Yine Türk Yurtlarının tamamında izlenebilecek Tv yayınlarının daha etkili hale gelebilmesi için TRT ile temas kurulmasına karar verilmiştir. Erhan Öztunç

2.Türk Dünyası İstişare Kurultayı Sapanca buluşması  Sonuç Bildirgesi:

1-Türk Dünyası Kurultaylarının her yıl düzenli olarak, kesintisiz gerçekleştirilmesi. Bu çerçevede Ahde Vefa 78 derneğinin düzenlediği ilk iki kurultayın kazanımlarının değerlendirilerek, gelecekte kurulacak işbirliğinin omurgasının oluşturması.

2-Bu kurultay ın sonunda bir icra komitesi ve danışma kurulu oluşturularak,  kurumsallaşmanın sağlanmasına karar verilmiştir.

3- Yeni bir dünya düzeni kurulurken, 1.5 trilyon dolarlık GSMH, 11 milyon kilometre kare toprak ve  yaklaşık 262 milyon nüfusu ile Türk Dünyasının bu muazzam potansiyelini işlememiz gerektiğine karar verilmiştir.

4- Bu potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi için ‘’Türk Dünyası 2023 Vizyonu’’ nu hayata geçirmeliyiz. Bu vizyon ile  Türk Coğrafyası,  tüm dünya ülkelerinin üzerinde önemle durduğu beş parametre üzerinden, Türk Cumhuriyetlerinin güvenliğini sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu güvenlik parametreleri; su, enerji, gıda, ve ekonomik güvenlik olmalı ve üstün nitelikli insan yetiştirilmesi konusuna eğilmelidir.  Bu bağlamda,  Türk Cumhuriyetlerinin  ‘’Ortak akıl ile işbirliği, güç birliği, elbirliği, dil birliği’’ ilkesine uygun çalışmaları gerekmektedir. Bu Türk Cumhuriyetleri nin ekonomik güvenliğini sağlayacak, refahını arttıracak, entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Ekonomik güvenliğini sağlamış Türk Cumhuriyetleri nin siyasi, sosyal ve kültürel alanda entegrasyonu çok daha başarılı bir şekilde sağlayabileceklerdir. Bu ‘’Ortak akıla dayalı güç birliği’’ tüm Türk dünyası için çok kutuplu dünya düzenine geçişte çok önemli bir denge oluşturacaktır. Bu çerçevede, öncelikle Türk Dünyası 2023 Vizyonu için aktif çalışabilecek bir ‘’Stratejik Araştırmalar Merkezi’’  kurulmalıdır. Bu merkezde tüm Türk Cumhuriyetleri beş önemli parametre üzerinden, konularında uzman üyelerden oluşmalı, çalışmalar teknik bir şekilde, ‘’ortak akıl ile ortak vizyon’’ ile yürütülmelidir.

’Stratejik Araştırmalar Merkezi’ nin misyonu; Türk Dünyası 2023 Vizyonunu belirlemek, somut hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için 2023 vizyonunun her bir Türk Cumhuriyetinde devlet politikası haline gelmesini sağlamak olmalıdır.

5-Bu bağlamda, ‘’Dijital Ekonomi’’ çağına girmek üzere olduğumuz bu zaman diliminde, Orta Asya coğrafyası ile olan gönül ve kardeşlik bağlarımızın dil birliği ile de taçlandırılması ve üstün nitelikli insan yetiştirmek için teknolojinin son imkanlarından faydalanarak, bütün Türk coğrafyalarının öğrencilerine açık, uzaktan eğitim veren, Virtual (Sanal) bir üniversite nin kurulması için gayret sarfedilmesi gerektiğine karar verilmiştir.  Bu üniversite nin temel hedefi teknoloji alanında nitelikli öğrenci yetiştirerek, üstün teknoloji üretebilecek bir insan kaynağına ulaşılması, bu insan kaynağının da yüksek katma değer üretecek bir ekonomik sistem ortaya çıkararak  refah artışı sağlaması olmalıdır.

6- Türk Cumhuriyetleri arasında dış ticaret hacmini arttırmak amacı ile ‘’Ekonomik İşbirliği Platformu’’ kurulması, Türk Cumhuriyetleri arasında, her yıl başka bir ülkede, farklı sektörlerde fuarlar açılarak işbirliğinin gelişmesinin sağlanması.

7-Türk Cumhuriyetleri arasında sermaye ve emeğin serbest dolaşımının sağlanması, yatırımların arttırılması için hukuki altyapı çalışmalarının başlamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Hukuki İstişare Heyetinin kurulması gereklidir.

8-Türk Dünyasını ileri teknoloji ile edinilecek refaha ve güçlü devletler topluluğuna dönüştürecek azim ve kararlılığa ihtiyacımız vardır. Talip olduğumuz güce erişmek için önce üstün nitelikli insan yetiştirmemiz, sonra bu insan kaynağının ürettiği yüksek teknoloji ile katma değeri yüksek dijital ekonomi çağının kurumsal altyapısını inşa etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, ortak aklın üreteceği ‘’Türk Dünyası 2023 Stratejik Vizyonu’’ nun  tüm Türk Coğrafyasında devlet politikası haline gelmesini sağlamak için çalışılmasına karar verilmiştir.

9-Dil birliği konusunda aşama kaydedebilmek adına, tüm Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye Türkçesinin de İngilizce, Rusça gibi bir ders olarak tedrisata alınması ‘’Ortak Türkçe’’sorunumuzu çözerek, sunni, yeni dil arayışlarının oluşturacağı zaman kaybını önleyecektir.

10-Türk şiveleri arasında elektronik ortamda söz ve metin çevirisi  yapabilecek programların geliştirilmesi de yapmamız gereken önemli faaliyetler arasındadır.’’

11- Edebi ilişkilerin geliştirilmesinde, Bilimsel araştırmaların dar ve tek devlet sınırları içinde kalmaması, Kültür ve Sanatın, yaygın kültür etkisinde kalmaması için Türk Dünyası ortak faaliyetlerinin arttırılmasına karar verilmiştir.

12-Türk Dünyasının birlik ve beraberlik için yapılan tüm faaliyetlerde din ve mezhep faktörlerinin arka plana alınmasına, Türklük kimliğinin milli kimlik olarak ön plana çıkarılmasına karar verilmiştir.

13-Türk devletlerinin desteği ile kurulacak ortak bir medya platformunun yanısıra, ortak Türk tarihinin yazılmasına ve bu tarihin eğitim tedrisatına alınmasına ihtiyacımız vardır.

14-Türk devletleri ile iktisadi ilişkilerin artırılması, karşılıklı yatırım teşvikleri verilmesi güçlü bir temel oluşturacaktır.

15-Türkolojinin bir bilim dalı olarak Türk dünyasına yabancılaşma, yabancı bilim adamlarının elinde şekillenme riskine karşın, Türk devletlerinin bu konuda yerli ve milli akılları teşvik etmesi, ödüllendirmesi gerekmektedir.

Bu perspektif içerisinde, bu istişare kurultayı nın hem katılımcılar hem de karar alıcılar için verimli sonuçlar doğurduğunu düşünüyoruz.

İcra Komitesi adına  Yrd.Doç Dr. Nurhan Toğuç

 

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

KÖŞE YAZILARI

Güney Türkistan yardım bekliyor

ERHAN ÖZTUNÇ

COVİD 19 NEDİR?,NE DEĞİLDİR?

DR.İRFAN SUMRU

Mutlu yorgunluklar ve Yürek dolusu Teşekkürler..

ERHAN ÖZTUNÇ

BENZER HABERLER