MHP İl.Bşk.Yard.Av.Gülbeyhan Saylağ Bayram “CİNSEL İSTİSMARIN ÖRTÜLÜ AFFI SAĞLANAMAZ”

Kasım 23, 2016, 5:11 am 1.670 izlenme

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun tasarısına’na geçici madde eklenmesi amacıyla AK Parti Grup Başkan Vekili ve bazı millet

Vekilleri tarafından önerge verilmiştir. Kabul edilen önergeye göre; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 KASIM 2016 ‘ya kadar işlenen cinsel istismar suçunda

Mağdurla failin evlenmesi durumunda CMK koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ceza verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verilecektir, şeklindeki önerge teklifi MHP ve CHP tarafından Salı gününe kadar durdurulmuştur.

Temennimiz toplumsal kırılma yaşadığımız bu süreçte bu önerinin geri alınması

Ve zaten ülkemizin içinde bulunduğu milletimizin tedirgin olduğu bir ortamda 4000 tane istismar

suçu işleyenin topluma karışmamasıdır. Önergenin gerekçesi fiilen evli olup mağdur olan aileler

olarak gösterilmesi olayın diğer vahim yönüdür demek ki ülkemizde çocuklarımızın çocuk yaşta evlendirilmesinin önüne geçilememekte, kadına ve çocuğa istismar önlenememektedir. Aileyi ve kadını koruma yolu  mudur?

Gelişmiş bir  toplum olarak yapılması gereken çocuklar suçun mağduru da faili de olması amacıyla sosyal projeler üretilip yasalar çıkartılmalıdır. Kadın ve çocuğa her türlü şiddetin önlenmesi sağlanmalıdır.

Görünen odur ki önergede hukuki zemin ne de sosyo psikolojik zemin bulunmamaktadır.

1-Tecavüze uğramak bir travmadır, küçük bir çocuğun ailesi tarafından hediyeler kabul edilmesi ve evlendirilmesi bu travmayı önleyemez. Travmadan korunması gereken mağdur iken düzenleme ile fail

Korunmaktadır.

2-İstismarın maili yahut mağduru birden fazla ise kim kiminle  evlenecektir. Ya da evlenen iki tarafta çocuk ise durum ne olacaktır. İstismarın mağduru erkek çocuk ise ne olacaktır.

3-Aile baskısı ile evlenmek ya da aile baskısı ile şikayetten vazgeçmek ‘’ Cebir ve şiddet’’ değil midir?

4-TCK 103 maddede mağdurda alt yaş sınırı nedir? Failde üst yaş sınırı olacak mıdır?  TCK 103 madde

Sinde 15 yaş altındaki çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış istismar sayılmaktadır. Cebir hile veya tehdit gibi iradeyi sakatlayan bir neden sayılmamıştır.

5- MK 124 Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez, olağanüstü durumlarda evlenme yaşı 16 dır demektedir. Bu önerge MK nunu yok saymaktadır.

6-Geçmişe yönelik olarak 16.11.2016 ya kadar işlenen suçlar demektedir. Bu uygulamada model haline gelip süreklilik arz edecektir.

7-Ensest bir istismar suçunda durum ne olacaktır?

8-CMK 231 madde koşulları aranmaksızın, ‘’yani aldığı ceza 2 yıl üzerinde olsada, önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olsa da yeniden suç işleyeceği kanaati oluşsa da hükmün ertelenmesi ya da cezanın

İnfazı durdurulacaktır. ‘’

9-Cebir, şiddet ve tehdit algılama yeteneği olanlar için geçerlidir, algılama yeteneği olmayanlar ne olacaktır.

10-Yasayı bilmemek mazeret sayılmaz, hele ki önerge ile değişiklik yapmak isteniyorsa önerge

Verenlerin yasaları bilmeleri gerekmektedir.

Gelişmiş bir toplum olarak kadının ve çocukların her türlü fiziki, sosyal ve psikolojik şiddete

karşı korunması olup bu şiddet meydana gelmeden tedbirler almaktır. Bu tedbirler alınmadan

fiilen evli olan mağdurları korumak adına mağdurların mağduriyetini devamlı hale getirme ve yeni

mağdurlar yaratacağı göz ardı edilmeyerek önergeden dönülmelidir. Toplumun bu denli hassas olduğu bir konuda ön sosyal ve hukuki inceleme yapılmadan, muhalefete değişiklik ile ilgili hiçbir bilgi verilmeden apar topar yasa değişikliğine gidilmeye çalışması TBMM ve dolayısıyla daha birkaç ay

önce demokrasi için canını siper etmiş şehit ve gazilere saygısızlıktır bundan dönülmesi gerekmektedir. Tarafımızca konunun hukuki takipçisi olunacaktır.

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

KÖŞE YAZILARI

Güney Türkistan yardım bekliyor

ERHAN ÖZTUNÇ

COVİD 19 NEDİR?,NE DEĞİLDİR?

DR.İRFAN SUMRU

Mutlu yorgunluklar ve Yürek dolusu Teşekkürler..

ERHAN ÖZTUNÇ

BENZER HABERLER