Yüzlerce yıllık mazisiyle dünyanın en kadim şehirlerinden bir tanesi olan TOKAT yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve yaklaşık bin yıldır Türk İslam Medeniyetinin beşiği olarak her mazluma ve her mağdura kucak açmıştır.

Tokat, ötekileştirmeden ve kimseyi hakir görmeden, farklı renkleri ve kültürleri bünyesinde harmanlayan insanıyla, umutsuzluğun egemen olduğu bütün mazlumlara umut olmuş; rızkını ve nafakasını kendi bağrına sığınmış bütün insanlarla paylaşarak tüm dünyaya hoşgörü ve insanlık dersi vermeye devam etmiştir.
Bereketli topraklarına sığınmış herkesi emanet ve misafir olarak gören geleneğiyle dün olduğu gibi bugün de, Ortadoğu’daki yangından kaçarak Anadolu’ya sığınan Suriyelilerin önemli bir kısmına kucak açarak misafir olarak ağırlamaktadır.

Ancak; gelinen nokta itibariyle Tokat hem bir sosyolojik kırılma yaşamaktadır ve hem de ‘misafir’ kabul edilen bu insanların bazı tavır ve davranışları şehrin ahalisinin güvenliğini ve geleceğini, kültürel ve ahlaki yapısını tehdit eder hale gelmiştir.

Tüm idarecilerin ve devlet aygıtının temkinli hareket etmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak mecburiyeti bulunmaktadır. Memleketimize sığınan bu insanlara karşı düşmanca bir tavır sergilenmesi tarihi değerlerimize asla uygun değildir ve elbette ki onaylanamaz.

Fakat ‘misafirin’ bulunduğu memleketin sahiplerinin can ve mal güvenliğini tehdit eder tavır, davranış ve alışkanlıklarının artırarak sürdürmesi de kabul edilebilir bir durum değildir.

Tokat’ta ikameti uygun görülen göçmen sayısı yüzlerce yıllık bir şehrin kaynakları ve insan yapısıyla kaldırabileceği eşiği çoktan aşmış bulunmaktadır. İnsani görevlerimizin farkındayız ve ecdadımızdan bize miras kalan hoşgörüyü ve ev sahipliğini sürdürmeye kararlıyız.

Ancak gerekli tedbirler alınmaz ve şehirde ikamete tabi tutulan göçmen sayısının ulaştığı rakam itibariyle şehrin sosyolojisinde yarattığı tahribat, ortaya çıkardığı güvenlik açığı dikkate alınmazsa; hepimizi derinden üzecek yeni olayların tekrar ederek artması kaçınılmazdır.

Bu nedenle misafir olarak Tokat’a sığınan ama her geçen gün şehrin gündelik hayatı için yeni sorun ve sıkıntı yumağı haline gelen ve şehrin yerleşik ahalisi haline dönüşen göçmen konusuna bir çözüm bulunması gerekmektedir.

Tokat’ın geleceği, sosyolojik dokunun korunması ve hepsinden önemlisi can ve mal güvenliği ile şehrin asayişinin korunabilmesi adına; bu insanların belirli bir takvim dâhilinde ülkelerine dönüşünün gündeme alınması kaçınılmazdır.

Ya bu göçmenlerin ülkelerine dönüşüne ilişkin bir çalışmanın ya da Tokat’ın sosyal dokusunu ve güvenliğini koruyacak nispette sayılarının sınırlanmasının acil olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.