Prof.Dr.Cemal Zehir Mckinsey’in yapacağı işe talip oldu..

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada daha kısa sürede ve alacağı ücretin dörtte birine aynı işi daha iyi yaparız dedi.

Prof.Dr.Cemal Zehir sosyal medaya hesabında şu açıklamaya yer verdi;

Değerli Dostlar

Mckinsey ile yapılan anlaşma neyse neler yapmak isteniyorsa aynı anlaşmanın içeriklerini dörte biri kadar bir bedelle Türk Üniversitelerindeki akademisyen ve Piyasa uygulamacısı Profesyonel Danışmanlardan oluşturacağım bir ekiple talibimdir.İki ay içinde ekibimizi kurar ve 3 yıl boyunca Yeni Ekonomik Program doğrultusunda tüm devleti yeniden yapılandırırız.Yani doğru boyutlandırma (rightsizing),küçülerek büyüme(downsizing), ara kademeleri bulma ve azaltma, Üçüncü taraflara devretme ve tüm değer yaratmayan faaliyetlere son verme işlemini uygulamaya geçiririz.Devleti ara kademesi az,bilişim devrimini gerçekleştirmiş,değer katmayan yüklerden kurtulmuş ,esnek,çevik ve uluslararası rekabete hazır hale getirmeye talibiz.

Dostlarımızın güvenleri, telkinleri ve istekleri bizi bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye zorlamaktadır.
Doktora tezim işletmelerin yeniden yapılanması üzerinedir.Yani konu benim doğrudan akademik alanımla ilgilidir.
Hem yerli hemde milli bir kadro ile elimizi taşın altına koymak istiyoruz.
Tüm ilgililere duyurulur..,,

McKinsey açıklaması ile ilgili görüşüm aşağıdadır.

Önce ben birşey açıklayayım.Bu kuruluş hiç kimseye para vermez.Yani İMF veya Dünya Bankası gibi değildir.
Dünyanın önde gelen danışmanlık kuruluşudur.
Yönetim ve Finans alanı başta olmak üzere isteyen bedelini ödeyen herkese danışmanlık yapar.
Dönüşüm ve Değişim Ofisi’nin kurulumu için danışmanlık alıyorlar. Organizasyon olarak nerede olacak, görev, yetki ve sorumlulukları ne olacak, ne tip kararlar alıp kimlere ne şekilde uygulatacak, süreçleri nasıl olacak, nereden ne tip bilgiler alacaklar vs vs. McKinsey yönetim danışmanlığı sektörünün Mercedes’idir, işlerini çok iyi yaparlar. Harika sunumlar hazırlar, karmaşık olayları basite indirgeyip karar aldırabilirler. First Class’ta uçar beş yıldızlı otellerde kalırlar. Bunların hepsini faturaya ilave ederler.Genelde kıdemli danışmanlarla çalışırlar.
Dikkat edilmesi gereken bir uyarı yapmak istiyorum.Bu kurumlar genelde iyi okullardan mezun çaylak uzmanlar kullanmayı severler.Onun için uzman kadrolar için kriterler belirlenmesilidir.

Hükümetin bu kuruluşla anlaşmasının üç yönü olabilir.
İlki, gerektiğinde danışmanlık alıp Yeni Ekonomik Programı başarı ile uygulamak.
İkincisi , derecelendirme kuruluşlarının negatif ve kamuoyunu yanıltıcı raporları karşısında dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi aracılığı ile programdan sapma olmadan yürüdüğünü dünyaya duyurmak.Ayrıca bu kurumların hiçbir gizli belgeyi çalma gibi bir niyeti yoktur.Gizli ve stratejik önemli belge bu kurumlara niye paylaşılsın.
Üçüncüsü ,Türkiye’yi şeffaf olmamakla suçlayan çevrelere karşı MCKİNSEY aracılığı ile şeffaflığını göstererek manipülasyonlara meydan vermemek olabilir

Son söz bu işi yapabilecek birikim ve kadro Türk üniversitelerinde bulunmaktadır.Önemli olan etrafı çevirmiş olanlardan kurtulmak ve kafayı kaldırmaktır.Kafayı kaldırınca yani cam fanusu kırınca bu ülkeyi seven vatan ve millet aşığı Büyük Türkiye sevdalılarını görebileceksiniz.
Vatanıma ve milletime en derin saygılarımla..,
Prof.Dr.Cemal Zehir